Tranås kommun

Om sevesoanläggningen i Tranås

I Tranås Kommun finns ett företag som klassas som seveso-anläggning, Carpenter Sweden AB. Seveso-anläggning innebär att verksamheten kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan olycka. Carpenter tillverkar polyuretenprodukter och hanterar farliga kemikalier. Kommunen har tillsammans med företaget skyldighet att informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar.

Signalen "Viktigt meddelande till allmänheten"

Om en allvarlig händelse inträffar på företaget kommer signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" att ljuda över staden. Invånarna ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt att lyssna på Sveriges Radio P4, där mer information kommer att ges.

Kontakt

Carpenter Sweden AB

Box 1007
573 28 TRANÅS
Tfn: 0140-38 60 00
Fax: 0140-38 60 90

Senast ändrad:  2017-09-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR