Tranås kommun

Samverkan mellan Tranås kommun och polisen

Sedan december 2014 finns ett samverkansavtal och en handlingsplan mellan Tranås kommun och polisen. Dokumentet som har tagits fram är kommunens och polisen på Höglandets gemensamma mål- och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tranås. En ny handlingsplan har tagits fram och gäller 2017-2019. Utifrån en gemensam problembild har parterna kommit fram till att särskild uppmärksamhet ska riktas mot fyra huvudområden:

  • Våld i offentlig miljö
  • Inbrott i bostad
  • Trafikbrott
  • Alkohol och droger bland unga

Ett tryggare Tranås

Åtgärdsprogrammet är delvis en produkt av SCBs medborgarundersökningar där kommunen tagit till sig att tryggheten är något vi kan jobba med att förbättra. Utifrån sina respektive uppdrag, kommer kommunen och polisen i första hand förstärka det förebyggande arbetet och i andra hand det avhjälpande arbetet inom angivna problemområden. 

Kontakt

Samhällsskydd & beredskap

Henrik Nilsson
Säkerhetssamordnare/Räddningschef
Tfn: 0140-682 52

Senast ändrad:  2019-09-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR