Tranås kommun

Fonder och program

Genom EU-medlemskapet har kommunen möjlighet att söka finansiering från olika fonder och program. Det här är inte sällan en viktig del av kommunens utvecklingsarbete eftersom det erbjuder en möjlighet att genomföra projekt som verksamheten annars inte hade klarat av att finansiera.

Även företag och ideella föreningar, och i vissa fall privatpersoner, har många gånger möjlighet att söka EU -finansiering. Stödvillkoren varierar stort mellan olika EU-program men i regel gäller att sökanden måste stå för minst hälften av finansieringen.

Andra projektmedel

Utöver EU-programmen finns också andra möjligheter till projektstöd. Många myndigheter, som till exempel regionförbund, länsstyrelser och statliga verk fördelar projektstöd, antingen löpande eller vid särskilda utlysningstillfällen kring ett aktuellt tema.

Hitta rätt för ditt projekt

Till höger finns en länksamling med några av de vanligaste och viktigaste EU-programmen.  På respektive hemsida finns information om läget och aktuella ansökningsomgångar.

Eftersom det finns flera hundra olika EU-program, alla med olika syften och villkor är det omöjligt att ha bevakning på alla möjligheter. En bra idé är därför att utgå från vad man vill göra och utifrån det börja leta efter passande program.

Här hittar du aktuella ansökningsomgångar som vi tror är särskilt intressanta.

Bevaka på egen hand

Om man vill få en bild av vad som är aktuellt i EU och som kan komma att påverka inriktningen på kommande ansökningsomgångar så finns några bra utgångspunkter här.

Senast ändrad:  2020-02-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR