Tranås kommun

Översikt över nämnder, bolag och styrelser

Kontakt: Mikaela Höjdevall, tfn: 0140-687 45

AB Tranåsbostäder

Ombud

Parti

Ledamöter

Parti

Ersättare

Parti

Anders Wilander

M

Krister Rydholm ordf

M

Bodil Nordgren

C

Gunnar Malmberg

KD

Leif Osbeck

KD

Per Ulfsbo

L

Lars Ericson

L

Tommy Färnemyhr vice ordf

S

Birgitta Eliasson

S

Bengt E Carlsson

S

Nils Linqvist

S

Rickard Katisko

S

Kjell-Åke Trygg

S

Rickard Wallin

SD

Hedvig Lindqvist

SD

 

Revisor
Birgitta Andersson (S)

Ersättare
Peter Rittmark (M)

Överförmyndare

Ordinarie

Parti

Ersättare

Parti

Jan Gustafsson

 M

Håkan Joelsson

S

 

Tranås Stadshus AB

Styrelseledam.

Parti

Anders Wilander ordf

M

Carin Wallin 2019-2020

C

Tony Ståhl 2021-2022

KD

Mikael Stenquist vice ordf

S

 

Revisor

Roland Ström


Tranås Energi AB

Ombud

Parti

Styrelseledam.

Parti

Ersättare

Parti

Anders Wilander

M

Per Samuelsson

M

Bo Sundström

M

Anne-Christine Backlund

KD

Kenneth Andersson

KD

Thomas Ehn

KD

Lars Ericson

L

David Hultman ordf

C

Mikael Gustafsson

C

Bengt E Carlsson

S

Bernt Svensson

L

Björn Rosenquist

L

Barbro Ring

S

Lars Karlsson vice ordf

S

Bertil Johansson

SHåkan Joelsson

S

Jan Borg

SHåkan Nyborg

SD

Henrik Widenborg

SD


Revisor
Roland Ström (S)

Ersättare
Peter Rittmark (M)

Senast ändrad:  2019-12-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR