Tranås kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, som ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Ordförande är kommunalråd Mats Holmstedt.

Ledamöter

OrdinarieTelefonnummer


Mats Holmstedt

(M)

Ordförande

0140-681 11


Krister Rydholm

(M)


070-698 47 60


Carin Wallin

(C)

2:e vice ordf 2019-2020 

070-680 92 83


Tony Ståhl

(KD)

2:e vice ordf 2021-2022

072-205 35 19


Erik Nygårds

(L)


0140-533 43, 070-538 56 50


Mikael Stenquist

(S)

1:e vice ordf

0140-686 47


Agnetha Lantz

(S)


070-614 71 31, 013-24 25 04


Anders Karlsson

(S)


070-692 83 61, 0140-682 13


Björn Thiele

(S)


0140-132 61, 070-571 32 22, 0140-38 59 51


Björn Forsell

(SD)


0140-130 90


Thorbjörn Johansson

(SD)


 070-215 76 48


ErsättareTelefonnummer


Per Samuelsson

(M)


070-595 31 38


Kew Nordqvist

(MP)


0140-620 15, 070-825 07 87


Stefan Gustafson

(C)


070-594 30 17


Mats Antonsson

(KD)


070-247 92 85, 010-576 80 02


Curt Carlsson

(L)


070-418 80 51


Jenny Englund

(S)


073-828 68 84


Lars Karlsson

(S)


072-321 61 59


Bengt E Carlsson

(S)


0140-184 70, 076-877 63 37


Nenad Lukic

(S)


070-548 45 12


Håkan Nyborg

(SD)


076-338 63 84


Hans Albertsson

(SD)


076-854 91 11, 0380-475 00


Insynsplats: Karin Sissek   (V)                               070-217 23 49

Sekreterare: Cecilia Undfors                                  0140-686 71

Senast ändrad:  2020-12-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR