Tranås kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, som ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Ordförande är kommunalråd Anders Wilander.

Ledamöter

Ordinarie

 

 

Telefonnummer

 

Anders Wilander

(M)

Ordförande

070-557 75 34, 0140-681 11

 

Krister Rydholm

(M)

 

070-698 47 60

 

Carin Wallin

(C)

2:e vice ordf 2019-2020 

070-680 92 83


Tony Ståhl

(KD)

2:e vice ordf 2021-2022

072-205 35 19

 

Erik Nygårds

(L)

 

0140-533 43, 070-538 56 50

 

Mikael Stenquist

(S)

1:e vice ordf

0140-686 47

 

Agnetha Lantz

(S)

 

070-614 71 31, 013-24 25 04

 

Anders Karlsson

(S)

 

070-692 83 61, 0140-682 13

 

Björn Thiele

(S)

 

0140-132 61, 070-571 32 22, 0140-38 59 51

 

Björn Forsell

(SD)

 

0140-130 90

 

Thorbjörn Johansson

(SD)

 

 070-215 76 48

 

Ersättare

 

 

Telefonnummer

 

Mats Holmstedt

(M)

 

076-182 31 88, 076-140 97 38

 

Kew Nordqvist

(MP)

 

0140-620 15, 070-825 07 87

 

Stefan Gustafson

(C)

 

070-594 30 17

 

Mats Antonsson

(KD)

 

070-247 92 85, 010-576 80 02

 

Curt Carlsson

(L)

 

070-418 80 51

 

Jenny Englund

(S)

 

073-828 68 84

 

Lars Karlsson

(S)

 

072-321 61 59

 

Bengt E Carlsson

(S)

 

0140-184 70, 076-877 63 37

 

Nenad Lukic

(S)


070-548 45 12


Håkan Nyborg

(SD)


076-338 63 84


Hans Albertsson

(SD)

 

076-854 91 11, 0380-475 00

 

Insynsplats: Karin Sissek   (V)                               070-217 23 49

Sekreterare: Cecilia Undfors                                  0140-686 71

Senast ändrad:  2019-12-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR