Tranås kommun

Tranås kommuns organisation

Organisationsschema för Tranås kommun Kommunfullmäktige i Tranås Kommunrevisionen i Tranås Demokratikommittén i Tranås kommun Tranås Enrgi AB Tranåsbostäder Valnämnd Överförmyndare i Tranås Kommunstyrelsen (KS) i Tranås Teknik- och griftegårdesnämnd Kultur och fritidsnämnden i Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden i Tranås kommun Socialnämnden i Tranås kommun Kommunledningsförvaltningen i Tranås kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun Kultur- och fritidsförvaltningen i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun Socialtjänsten i Tranås kommun  Teknik- och griftegårdesnämnd
Organisationsschema för Tranås kommun Kommunfullmäktige i Tranås Demokratikommittén i Tranås kommun Överförmyndare i Tranås Kommunrevisionen i Tranås Valnämnd Kommunstyrelsen (KS) i Tranås Bygg och miljönämnden  Teknik- och griftegårdesnämnd Kultur och fritidsnämnden i Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden i Tranås kommun Socialnämnden i Tranås kommun Kommunledningsförvaltningen i Tranås kommun hr- och arbetsmarknads Bygg och Miljöförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun Kultur- och fritidsförvaltningen i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun Socialtjänsten i Tranås kommun Tranåsbostäder Tranås Enrgi AB

Senast ändrad:  2021-02-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR