Tranås kommun

Skicka faktura till Tranås kommun

Välkommen till vår informationssida som riktar sig till dig som leverantör till Tranås kommun. Här har vi samlat den information som du behöver för att fakturera oss och vad du behöver få med på fakturan eller som bilaga för att vi ska kunna verkställa en utbetalning.

Aktuell information om lagkrav på elektroniska fakturor

Som leverantör till Tranås kommun är du från och med 1 april 2019 skyldig att skicka dina fakturor elektroniskt till oss.
Lagen beslutades av Riksdagen i juni 2018 och innebär att vi som kommun kan kräva att alla våra inköp, oavsett om det är ett ramavtal eller en direktupphandling, ska faktureras elektroniskt.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Frågor och svar obligatorisk e-faktura - Myndigheten för digital förvaltning

Ni som kan e-fakturera redan idag

Om du har möjlighet att skicka elektroniska fakturor till oss via ert ekonomisystem vänligen vänd dig till Ekonomiavdelningen så hjälper vi dig att komma igång. Om du i dagsläget redan har en tjänsteleverantör kan du skicka en förfrågan till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange.

 • GLN -nr 7362120000593
 • Organisationsnummer: 212000-0597

Ni som inte kan e-fakturera idag

Tranås kommun erbjuder idag möjligheten att skicka elektroniska fakturor. Som leverantör väljer du själv vilken av lösningarna nedan som du vill använda.

Transportprofil med fakturaskrivare

Vi samarbetar med företaget InExchange för SVE-fakturor genom en så kallad fakturaskrivare. Fakturaskrivaren "fångar" informationen som affärssystemet skickar till en skrivare och istället för att skriva ut fakturan på papper görs den om till en elektronisk fil som skickas till kommunen. Fakturaskrivaren kan användas tillsammans med alla fakturerings- och affärssystem som kan skriva ut fakturor och är därför lämplig även för mindre leverantörer. SVE-faktura kostar 99 kronor i månaden för ditt företag. Kontakta InExchange (se länk under Relaterade länkar) om du vill använda SVE-faktura.

Fakturaregistrering på webben

Tranås kommun erbjuder alla leverantörer möjligheten att registrera fakturorna direkt på webben (se länk under Relaterade länkar). Detta är en lämplig lösning för leverantörer som skickar färre fakturor. Använd länken Registrering av webbfaktura för att komma igång.

Transportfil utan fakturaskrivare

Det finns affärssystem som kan skapa och skicka elektroniska fakturor utan att använda en fakturaskrivare. Om du som leverantör idag klarar att skapa och skicka en SVE-faktura utan fakturaskrivare har kommunen en transportprofil.

Registrering av faktura hos inexchange

Det här ska fakturan innehålla

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Tranås kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av bokstäver, till exempel EK och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Tranås kommun. En fullständig förteckning över befintliga referenskoder hittar du under "Relaterade dokument”.

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur:
Tranås kommun
Ekonomiavdelningen
EK (exempel)
573 82 Tranås

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Annan post som inte innehåller fakturor skickas direkt till den verksamhet som är berörd.

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Tranås kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Referenskod
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Rekvisitioner

Sedan början av 2021 har Tranås kommun ett nytt utseende på sina rekvisitioner. Tillvägagångssättet för dig som leverantör är samma som innan. Den kommunanställde har med sig en attesterad rekvisition, vilket är ett intyg på att man har rätt att göra inköpet. Faktureringsinformation står på rekvisitionen.

Viktigt att tänka på när du som leverantör tar emot en rekvisition

 • Vid köp ska alltid legitimation visas och originalet av rekvisitionen lämnas i affären.
 • Om du som leverantör kan skapa en detaljerad faktura så behövs endast inköpsordernummer, beställarens namn och arbetsställe anges. Rekvisitionen behöver inte bifogas fakturan.
 • Om du som leverantör inte kan skapa en detaljerad faktura så ska rekvisitionen samt kvittokopia bifogas med fakturan. Kvittot måste detaljerat visa vad som inhandlats.

Om du som leverantör har frågor om hur rekvisitionen ska hanteras är du välkommen att kontakta Ekonomiavdelningen via ekonomi@tranas.se.

Tranås kommuns referenskoder

Betalningsvillkor

Tranås kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild överenskommelse har inträffats betalningsvillkoret 30 dagar från fakturadatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Information angående F-skatt

När Tranås kommun köper en tjänst finns det olika sätt att administrera betalningen. Beroende på om leverantören är godkänd för F-skatt eller inte skiljer sig vår hantering utifrån Skatteverkets regler.
Om leverantören inte är godkänd för F-skatt, vid avtalstillfället eller utbetalningstillfället kommer betalningen att reduceras med ett belopp motsvarande skatt på 30 procent. Vid betalning till en fysisk person kommer även beloppet att reduceras med eventuella sociala avgifter. Det reducerade beloppet kommer sedan att betalas in till Skatteverket av Tranås kommun. Om du som privatperson utfört en tjänst skall alltid ett konsultkontrakt upprättas och bifogas till fakturan.

Om leverantören är en ideell förening, som inte är godkänd för F-skatt men har ett intyg från Skatteverket att de är skattebefriade kommer betalningen ske utifrån den faktura som leverantören skickat till oss, förutsatt att en kopia av ett giltigt intyg är bifogat med fakturan.

Ni som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att er uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen, ska ni skicka med ett A-skatteintyg med fakturan. Ni kan bara få intyget om inkomsten från uppdraget är skattefri.

Intyget beställer ni genom att skicka ett mail till malmo@skatteverket.se.

Följande uppgifter ska då skickas med:

 • Föreningens namn och organisationsnummer
 • Vilken typ av uppdrag det gäller
 • Från vilket år intyget ska gälla

Nytt om arbetsgivardeklarationer - Skatteverket https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html

Återbetalning av leverantörsfaktura

Om Tranås kommun gjort en felaktig utbetalning eller om du som leverantör ska betala tillbaka en outnyttjad kredit ska dessa pengar betalas tillbaka till plusgiro 1 27 22-5. Vänligen märk inbetalningen med fakturanumret så vi kan hänföra betalningen rätt.

Organisationsnummer och GLN-nummer

 • Kommunens organisationsnummer är: 212000-0597
 • VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE2120000059701
 • GLN-nummer: 7362120000593

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR