Tranås kommun

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen.

Utöver kommunens samlade årsredovisning framställer varje nämnd en egen verksamhetsberättelse med en mer utförlig beskrivning av den verksamhet som den egna nämnden ansvarar för.

Årsredovisning 2020

Äldre årsredovisningar hittar du i rutan "Årsredovisningar - Arkiv".

Bokslut i korthet

Bokslut i korthet är det så kallade "populärbokslutet" för Tranås kommun med koncern. Varje vår skickas denna version av bokslutet ut till alla hushåll i Tranås kommun.

Bokslut 2020

Äldre bokslut hittar du i rutan "Bokslut - Arkiv".

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR