Tranås kommun

Ekonomi och budget

Här finns information som rör kommunens ekonomi, som årsredovisning, budgetuppföljning, finansrapport och budget. Du hittar även information om hur du gör om du vill ha e-faktura från kommunen eller hur du skickar fakturor till kommunen.

Närbild på hand som håller i en miniräknare

Budget

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.
Årets budget och tidigare års budgetar.

Person skriver i ett block och använder miniräknare. Mynt och nycklar ligger på bordet.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året.
Årets årsredovisning och tidigare års årsredovisningar.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR