Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 

2021-09-01

Paragrafer 

§§ 70-89

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-09-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR