Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2021-06-02

Paragrafer 

49-55

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-06-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR