Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Tranås Stadshus AB

Organ

Tranås Stadshus AB

Sammanträdesdatum 

2021-06-08

Paragrafer 

25-28

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-06-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR