Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 

2021-03-29

Paragrafer 

§§ 23-46

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-04-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR