Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2021-02-01

Paragrafer 

§§ 18-34

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-02-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR