Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Arbetsutskott
  • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2019-10-14

Paragrafer 

73-82

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2019-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-11-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR