Tranås kommun

Anslag

  • Anslag
  • Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 

2021-07-07

Paragrafer 


Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-07-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-


Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbud upphör att gälla från och med onsdagen den 2021-07-07 kl. 16.00

Bakgrund och motiv

Enligt SMHIs prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen. Därmed faller också skälen för ett eldningsförbud.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2021-07-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR