Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Teknik- och griftegårdsnämnden

Organ

Teknik- och griftegårdsnämnden

Sammanträdesdatum 

2020-11-16

Paragrafer 

§§ 158-180

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-11-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR