Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2020-11-03

Paragrafer 

201-226

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-11-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR