Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kommunfullmäktige

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 

2020-10-26

Paragrafer 

152-179

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-11-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR