Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Bygg- och miljönämnden

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 

2020-10-05

Paragrafer 

§§ 152-163

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-10-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR