Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2020-03-16

Paragrafer 

19-33

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-03-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR