Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Tranås Stadshus AB

Organ

Tranås Stadshus AB

Sammanträdesdatum 

2019-11-19

Paragrafer 

35-39

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2019-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-11-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR