Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 

2019-10-29

Paragrafer 

§§ 262-288

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-11-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR