Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Arbetsutskott
  • Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott

Organ

Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2019-09-30

Paragrafer 

§§ 165-181

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-10-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR