Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 

2019-09-02

Paragrafer 

§§199-202

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-09-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR