Tranås kommun

Kungörelse-Detaljplan

Detaljplan-Granskning
Detaljplan för Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en mer flexibel och anpassad användning för fastigheterna i planområdet samt att uppnå en stadmässig bebyggelsemiljö, främst mot Vasagatan. Planen möjliggör byggnation av bostäder och centrumverksamheter. Planen möjliggör även för verksamheter, utan negativ påverkan på omgivningen i bottenvåning för Fiskmåsen 4, 5 och 11.

Planområdet omfattar ca 1,5 ha (14 900 kvm).

Efter samrådet har tre större utredningar tagits fram, en bullerutredning, översiktlig miljöteknisk undersökning för Fiskmåsen 4, 5 och 11 samt en skuggstudie framtagen med 3D modell i SketchUp PRO. Planbeskrivningen förtydligar resultatet från dessa utredningar.

Planområdet har utökats i söder efter samrådet och tagit med del av fastigheterna för Nötskrikan 8 och 12 samt Tärnan 7 och 9. Detta för att möjliggöra gång- och cykelväg.


Granskningstid 2019-11-07 till 2019-11-28

Planhandlingar finns på kommunens hemsida och Stadshuset, måndag-fredag kl 8-16 och hos Tranås direkt på Storgatan 22, måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

Senast 28 november 2019 kan eventuella synpunkter lämnas skriftligen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Aktuella planhandlingar

 

Relaterad information

Senast ändrad:  2019-11-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR