Tranås kommun

Digital anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Tranås kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-21

Paragrafer 

§§87-104

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-16

Paragrafer 

68-91

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens närarkiv, Stadshuset Tranås

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-14

Paragrafer 

§§ 86-109

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningen, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokollet

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Kungörelse - Detaljplan

Ingen värde angivet

Detaljplan - SAMRÅD

Detaljplan för del av Norraby 3:1 i Tranås Stad (Norraby Fyra, bostadsområde)

Planområdet omfattar ca 8,5 ha och är beläget ca 3,6 km nordost om Tranås centrum. Marken ägs av Tranås kommun. Planen handläggs med utökat förfarande.

Planens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i Norraby. Planen möjliggör ungefär 40 tomter för villor. Intentionen är att ny bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse som är varierad. Planen tillåter också kedjehus, radhus eller mindre flerbostadshus.

Samrådstiden gäller från 2018-05-15 till 2018-06-12

Samrådsmöte i Tranås Stadshus måndag 28 maj kl. 18:00

Planhandlingar finns på kommunens hemsida och i Stadshuset, måndag-fredag kl 8-16 och hos Tranås Direkt på Storgatan 22, måndag-fredag 10-18, lördag 10-14.

Senast 12 juni 2018 kan evetuella synpunkter lämnas skriftligen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Aktuella planhandlingar

 • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 

2018-05-08

Paragrafer 

96-118

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-06-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 


2018-05-07

Paragrafer 

89-104

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Kungörelse

Ingen värde angivet

Fordon flyttade av Tranås kommun enligt Lag(1982:129 och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Datum: 2018-05-07

Datum för inträffande

Plats för inträffande

Fordonets reg.nummer

2018-02-20

Hästskedegatan Plogen

PZM 113 (skrot)

2018-03-21

Parkeringsplats V.vägen

ANB 355 (skrot)

2018-03-02

P-plats Beckhemsv.8

ZSL 00438 (skrot) Polen

2018-03-02

P-plats Beckhemsv.12

FYP 483

2018-03-26

P-plats Beckhemsv.12

FFG 894

Fordon som flyttas ställs upp på kommunens särskilda uppställningsplats.

Fordon som hämtas ut behöver ej lämnas ut förrän kostnaderna för flyttning och förvaring ersatts under förutsättning av fordonet inte fråntagits ägaren genom brott (stulet).

Fordon som inte hämtas av ägaren inom tre(3) månader från anträffandedatum tillfaller kommun.

Fordon som anses som fordonsvrak skrotas omgående.

 • Anslag
 • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-07

Paragrafer 

90-112

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-02

Paragrafer 

165-183

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens förvaltningskontor, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-02

Paragrafer 

§§47-58

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-02

Paragrafer 

§§ 82-107

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningen, Stadhuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-04-26

Paragrafer 

26-37

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-05-02

Paragrafer 

§ 195

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens närarkiv, Stadshuset

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 

2018-04-23

Paragrafer 

48-87

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum 

2018-04-19

Paragrafer 

61-78

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-03-07

Paragrafer 

95-112

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens förvaltningskontor, Stadshuset 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Senast ändrad:  2018-05-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL