Tranås kommun

Landsbygdsutvecklingsprojekt Sommenbygd-Vätterstrand

Nu kan ni som är en organisation, företag eller privatperson söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Har ni en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har vi antagit en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där vi lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden vill vi arbeta med för att nå visionen:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – vi vill ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – vi vill bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – vi vill att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.

Trepartnerskap

Vi strävar efter ett trepartnerskap vilket innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd-Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.

Ansökan

I ett projekt kan ni söka max 40.000 kronor från Sommenbygd-Vätterstrand. I ansökan beskriver ni vad er egen insats består av. Er egen insats ska vara värd lika mycket som det belopp ni söker. En arbetstimme är värd 200 kronor.

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd.

Projekt som hjälper till att uppfylla våra mål kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand. Använd formuläret på nästa sida för att se om och hur ert projekt bidrar.

Ansökan finns att ladda ner här på sidan.

Beviljade projekt

Utbetalning till beviljade projekt sker vid projektstart. Då betalas halva summan ut som ett förskott. Under projekttiden håller ni kontakt med och får besök av en fadder från Sommenbygd-Vätterstrand som följer hur projektet går. När ni genomfört ert projekt skriver ni en enkel redovisning till oss vad ni gjort, vilka kostnader ni haft och vilket resultat er satsning har gett. Skicka gärna med bilder, pressklipp eller annat material från ert landsbygdsutvecklingsprojekt. När er redovisning har godkänts betalas resterande belopp ut.

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand

I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping
(församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt
Hakarps landsbygd), Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla
landsbygden.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Jimmy Karlsson
Tfn: 0140-681 68

Senast ändrad:  2018-05-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR