Tranås kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS)

I Tranås kommuns översiktsplan finns 2 områden upptagna som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LiS - områden:

  • Norra delarna av sjön Noen vid Adelöv
  • Inre delarna av Sommens samhälle

Ett LiS - område innebär i praktiken att det ska vara enklare att få dispens från strandskyddet för sådana åtgärder som bidrar till utveckling på landsbygden, till exempel ny bostadsbebyggelse, anläggningar för turism med mera.

Tillsammans med de boende i Adelöv och Sommens samhälle har Tranås kommun genomfört ett planeringsprojekt för att gemensamt komma fram till hur den här möjligheten ska tillvaratas. Projektet delfinansieras av Boverket och för att få lite nya perspektiv har externa konsulter anlitats för delar av projektet.

Resultatet kommer att användas som underlag i arbetet med ny översiktsplan.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Jimmy Karlsson
Tfn: 0140-681 68

Senast ändrad:  2017-09-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR