Tranås kommun

Medborgarundersökningar

Hösten 2018 deltog Tranås kommun i SCB:s Medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes den 23 augusti till den 5 november. Av de 1200 personer som tillfrågades i Tranås var det 41 procent som besvarade enkäten. De slumpvis utvalda tranåborna fick svara på frågor inom tre olika områden:

  • Kommunen som plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Inflytande i kommunen

Under dokument finns rapporterna från alla år som Tranås kommun har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.Kontakt

Tranås kommun

0140-681 00

Senast ändrad:  2019-01-14

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR