Tranås kommun

Tillsammans utformar vi framtidens socialtjänst

Tranås kommun har inlett ett arbete för framtidens socialtjänst. Vi har tagit fram en 5-årig utvecklingsplan som kommer att ta fasta på:

 • Omsorg för äldre och funktionshindrade
 • Stöd till vuxna att finna stimulerande sysselsättning och därmed minska psykisk ohälsa och beroende
 • Stöd till barn och unga för att skapa en trygg uppväxt
 • Få nyinflyttade att känna delaktighet i utvecklingsarbetet av Tranås kommun. Alla behövs.

Socialtjänsten i Tranås vill möta utmaningen genom att ta fram nya arbetsmetoder och utnyttja välfärdsteknologin och de effektiva digitala verktyg som finns idag. Vi vill att både medarbetare, kunder och politiker ska vara delaktiga för att skapa engagemang kring utformandet av ny teknik och nya arbetsmetoder.

Målet är att skapa ökad kvalitet för kunden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna med befintliga resurser.

Vägen framåt går via tre olika inriktningar

För att nå målet har vi valt tre bärande inriktningar:

 • Ständiga förbättringar - ett arbetssätt som gör att alla engageras i att vara med och utveckla verksamheten
 • Välfärdsteknologi - genom vår Välfärdsteknologimässa i mars 2016 har all personal och även intresserade poliktiker och allmänhet kunnat få en inblick i vilka nya digitala verktyg och andra smarta hjälpmedel som finns idag
 • Akademin - genom samarbete med t ex studenter som utför examensarbeten kan vi få hjälp med att utveckla våra nuvarande arbetssätt och föra in nya metoder och digitalisering.

 

Vi testar olika produkter

I dagsläget är följande produkter/tjänster ute på testanvändande i olika verksamheter inom socialtjänsten:

 • Robotkatter, JustoCat, 3 st
 • Mobila tippbara badkar, Sundbad, 1 st
 • Dubbelcyklar, Actileg, 3 st
 • iPads på samtliga särskilda boenden från Kampradsstiftelsen 
 • Mobil alkomätare för missbruksvården, Triple A
 • Mobilearn, en app med myndighetsinfo på många språk som underlättar integration
 • Cultura kulturarkivet - idébank med aktiviteter kopplade till musiklistor på Spotify
 • Planeringstavla med hjälpmedel som underlättar för personer med kognitiva problem att få struktur på sin dag
 • Robotdammsugare finns på samtliga särskilda boenden
 • Samaritan - ordningshjälpmedel för hemtjänst och hemsjukvård

Annat, framför allt nya verksamhetssystem, tar lite längre tid att påbörja. Vi arbetar med att starta upp ett antal pilotprojekt. Till att börja med kommer det sannolikt att handla om att byta ut våra traditionella personlarm mot GPS-larm.

Fjärrtillsyn via kamera

Vi har nu kameror igång hos ett mindre antal kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende. Tekniken fungerar bra och vi kommer att jobba vidare med att introducera fjärrtillsyn hos alltfler kunder som bara har tillsyn på natten och inte behöver någon annan hjälp. Det upplevs som en stor fördel att inte behöva bli störd av att personal kommer in på natten bara för att kolla att man sover.

Examensarbete av teknologer på LiU

- Strategiutveckling för välfärdsteknologi inom socialtjänsten

Under våren har Frida Eriksson och Astrid Johansson genomfört sitt exjobb hos oss i Socialtjänsten. Det är en fallstudie som handlar om hur vi kan koppla ihop strategier och mål med mest effektiva välfärdsteknologi. Du kan ladda ned en sammanfattning i rutan till höger.

 

Läs också om vår mässa i välfärdsteknologi som var startskottet för hela projektet.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR