Tranås kommun

Sandra Rehn, förskolelärare

Sandra arbetar som förskolelärare i Tranås kommun. Hennes roll är att bedriva utbildning med barnens intressen och läroplanens mål i fokus.

Stimulerande arbetsmiljö

- Varannan vecka, på vår avdelningsplanering, reflekterar vi och analyserar kring verksamheten för att ”backa tillbaka” och gå vidare, berättar Sandra. Hon förklarar att hon engagerar sig i alla barn och deras utveckling, men de som ”fastnar” lite extra i hennes hjärta är de barn som det kräver lite extra tankeverksamhet.

- Alla barn har olika behov och att hitta de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn stimulerar mig i mitt arbete.

Ingen dag är den andra lik

Sandra berättar att det bästa med hennes jobb är att möta barnen varje dag och se deras utveckling, att ingen dag är den andra lik samt friheten att vara ute på arbetstid. Vi har en bred bas att arbeta efter med tanke på de mål vi har att förhålla oss till i läroplanen.


Förskolelärare Sandra Rehn utanför byggnad med barn i bakgrunden.

Välkomnar fler män i barnomsorgen

På frågan om Sandra har några framtidsvisioner inom yrket svarar hon snabbt.

- Det behövs, helt klart, fler män inom förskolans värld och då menar jag inte chefer, utan män som arbetar i barngrupp.

Kontakt

Hanna Säll

HR-specialist
Tfn: 0140-681 08

Senast ändrad:  2020-06-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR