Tranås kommun

Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare

Agnetha Karlsson har arbetat som folkhälsosamordnare i drygt två år, det är en kommunövergripande tjänst men tillhör kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kartlägger behov inom kommunen

- Delar av mitt arbete går ut på att kartlägga behov, att samordna och rikta folkhälsoarbetet internt i kommunorganisationen men även samverkan externt med regionen och länsstyrelsen och civilsamhället, berättar hon.

Folkhälsoarbetet styrs av 8 nationella mål som innehåller allt som kan påverka vår folkhälsa. Tex. uppväxtvillkor, samhällsstrukturer, föreningsliv, levnadsvanor, jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter. 

Agnetha har sitt drömjobb

När Agnetha studerade folkhälsovetenskap så var just den här tjänsten hennes långsiktiga mål och drömjobb. Efter examen arbetade hon åtta år inom socialtjänsten och har därmed skaffat sig kunskap som hon har stor nytta av idag.

Folkhälsosamordnare Agnetha Karlsson står med händerna i fickorna framför en tegelvägg.

Ett meningsfullt jobb

- Jag trivs toppenbra med Tranås kommun som arbetsgivare. Jag upplever att Tranås kommun vill något, att vi inte bara tittar på, utan vi jobbar strategiskt och långsiktigt tillsammans. Att få vara delaktig i detta arbete känns både meningsfullt och givande, berättar Agnetha.

- Jag vill sätta folkhälsofrågorna ännu mer på agendan, att vi ska arbeta mer förebyggande och främjande tillsammans i Tranås kommun.

Kontakt

Hanna Säll

HR-specialist
Tfn: 0140-681 08

Senast ändrad:  2020-06-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR