Tranås kommun

Arbetscentrum

Är du mellan 18-64 år och arbetslös och/eller beroende av försörjningsstöd? Då kan du via Arbetscentrum bli erbjuden olika insatser som stödjer din återgång i arbetslivet.

Arbete och sysselsättning

Arbetscentrums mål är att utifrån den enskildes förutsättningar finna en långsiktig lösning med arbete/sysselsättning och därmed stärka dennes möjlighet till självförsörjning och delaktighet i samhället. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Samverkanskoordinator

Höglandets samordningsförbund och socialtjänsten Tranås kommun delfinansierar under perioden 160801–190731 en tjänst på 50 % för funktionen Samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinatorn är placerad inom kommunens socialförvaltning och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, vården och Tranås kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov och som saknar egen försörjning.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen. 

Kontakt

Arbetsmarknad & integrationsenheten

Ydrevägen 15
573 82 Tranås
Tfn: 0140-688 91

Enhetschef

Ann Elofsson

Tfn; 0140-683 31

ann.elofsson.ifo@tranas.se

Senast ändrad:  2020-02-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR