Tranås kommun

Landsbygdsrådet i Tranås kommun

 

Landsbygdsrådet ska vara ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor och ge möjlighet till ömsesidig information och diskussion mellan kommunen och representanter med goda kunskaper om Tranås landsbygd.

Landsbygdsrådets syfte:

  • Rådet ska lyfta utvecklingsmöjligheter utanför Tranås tätort och öka medvetenheten om de behov som finns på landsbygden och i de mindre tätorterna, bland både boende, företag och organisationer. På det viset kan rådet uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i kommunens verksamheter.
  • Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ som ska utgöra en plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
  •  Rådet ska verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor och uppmuntra dialog med företrädare för landsbygden.
  • Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering genom ökad samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.


Rådet består av:


Stefan Gustafson

Ordförande

Anders Karlsson

Vice ordförande


Johan Midnell

Ledamot

Pär-Anders Davidsson

Ledamot

Elin Roth

Ledamot


 


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR