Tranås kommun

Landsbygdsrådet i Tranås kommun

Landsbygdsrådet har en politiskt tillsatt ordförande i övrigt är det en opolitisk organisation där boende på Tranås landsbygd har möjlighet att påverka via sitt kommundelsråd.

Landsbygdsrådets syfte är att:

  • vara ett samarbetsorgan för kommunens landsbygd och mindre tätorter
  • stimulera till en positiv utveckling av kommunens landsbygd och mindre tätort
  • ta upp angelägna landsbygdsfrågor till behandling
  • informera om aktiviteter som bedrivs i kommunens landsbygdsdelar, förmedla erfarenheter samt bevaka möjligheterna till finansiellt stöd för projektverksamhet
  • samordna gemensamma aktiviteter
  • vitalisera den politiska debatten vad gäller landsbygdsfrågorna
  • driva egna frågor efter beslut i gruppen

Landsbygdsrådet har möjlighet att för egen del yttra sig över kommunala planer och program.

Rådet består av:

Stefan Gustafson

Ordförande

Jan Staaf

Kommundelsråd Gripenberg

Kjell Johansson

Kommundelsråd Sommen

Ann- Charlotte Monell

Kommundelsråd Linderås

Stig Pettersson

Adelövs framtidsgrupp

 

Förslag till Landsbygdsådet

Landsbygdsrådet jobbar med öppen demokrati och här har du som medborgare möjlighet att skicka in förslag till landsbygdsrådet olika kommundelsråd.


Personuppgifter:
Personuppgifter:
Jag vill skicka förslaget till följande kommundelsråd: * (obligatorisk)
Jag vill skicka förslaget till följande kommundelsråd:

Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.tranas.se/gdpr

Kontakt

Stefan Gustafson
Ordförande
Tfn. 070-594 30 17

Protokoll

Senast ändrad:  2019-02-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR