Tranås kommun

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolkningen bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet, men det finns fortfarande stora utmaningar så som hälsoskillnader i samhället. Skillnader i hälsa hos befolkningen med låg och hög utbildningsbakgrund och gruppen med låg utbildningsnivå rapporterar också ett sämre hälsotillstånd och psykisk ohälsa.

I Tranås kommun arbetar vi aktivt för en god folkhälsa. Det innebär att vi bland annat arbetar för att du som bor i kommunen ska få ett gott liv. Hälsan påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Även våra levnadsvanor har stor betydelse hur vi mår. Att vi äter bra mat och har ett aktivt liv, att vi har en sysselsättning och en bra fritid med möjlighet till återhämtning. Alla dessa komponenter har en betydande roll för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa.

 

Senast ändrad:  2020-02-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR