Tranås kommun

Tranås - ett Fairtrade City

Den 30 oktober 2010 diplomerades Tranås kommun till en Fairtrade City.

Vad är Fairtrade City?

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrademärkta produkter i butik, på serveringsställen och arbetsplatser.

Styrgruppens arbete

I Tranås finns en styrgrupp vars uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Detta gör vi genom olika insatser och samarbeten med näringsidkare och föreningar under året som exempelvis torgaktivitet, Fairtrade fokusveckorna v.41-42 och utbildningar/föreläsningar.

Vill du att din arbetsplats ska vara med?

Serverar din arbetsplats fairtrademärkta produkter? Tycker du att den ska börja göra det? Följ länken och registrera din arbetsplats på Fairtrade på jobbet. Deltagande företag belönas med ett diplom.


Kontakt

Tranås Direkt

0140- 687 90

Senast ändrad:  2020-08-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR