Tranås kommun

Sekretess

Bestämmelser om tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslagen. När man som vårdtagare vänder sig till socialnämnden och dess utförare ska man kunna göra det i fullt förtroende, inom alla områden. Lagen finns för vårdtagarens personliga integritet. En vårdtagares tillstånd och enskilda angelägenhet får endast diskuteras med personer inom arbetslaget. Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift . Sekretessen gäller också gentemot vårdtagarens anhöriga. Vårdtagaren ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans/hennes personliga förhållande eller hälsotillstånd. Även uppgifter om familjeförhållande, arbetsförmåga, social förhållanden och sinnesbeskaffenhet lyder under sekretesslagen. Lagen reglerar också sekretessen mellan myndigheter och andra offentliga institutioner.

Tystnadsplikten gäller för all personal inom kommunens verksamhetsansvar.  Sekretessen gäller hela livet, även när personalen har slutat. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller upp till ett års fängelse.

Kontakt

Socialtjänsten

Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00 (växel)

Socialjour

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du socialjouren via SOS-Alarm på tfn 112.

Du kan också kontakta polisen eller ringa 

Kommunens servicenummer

(Går att ringa dygnet runt)
Tfn: 0140-68 112


Senast ändrad:  2014-06-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR