Tranås kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, kulturavdelning, öppen ungdomsverksamhet, verksamheten vid idrotts- och friluftsanläggningar, lotteristillstånd, samt föreningsstöd och föreningsservice i Tranås kommun.Titel

Telefon

Eva Hanzén

Kultur- och fritidschef

0140-683 38

Carl-Johan Larsson

Nämndsekreterare

0140-683 39

Claes Sjökvist

Kultur- och ungdomssekreterare

0140-682 32

Peter Åkesson

Enhetschef biblioteksverksamhet

0140-682 02

Sören Hjalmar

Föreståndare ungdomsverksamhet

0140-684 04

Mattias Karlsson

Enhetschef friluftsliv, anläggningar och föreningsservice

0140-684 07

Susanne Argus

Kultur- och fritidsassistent

0140-685 58

Lena Lager

Kultur- och fritidsassistent

0140-683 87

Edit Gado

Platsansvarig simhallen

0140-684 19

Tommy Persson

Arbetsledare Bredstorps IP

0140-686 42

Cathrin Elovsson

Föreningsutvecklare

0140-686 97
Kontaktpolitiker 2016-2018

Medborgare som önskar diskutera olika frågor inom nämndens verksamhetsområde är välkomna att kontakta en eller flera kontaktpolitiker.

Anläggningar                                                                                                             

Bengt E Carlsson (S) tfn 076-877 63 37, Chatrine Schander Ljungquist (C) och Erling Andersson (SD)

Kultur och Ungdomsfrågor  

Niklas Klaar (S) tfn 070-375 53 69, Sanda Bosnjak (M), Jan Borg (S)

Friluftsliv & folkhälsa

Niklas Karlsson (SD) tfn 073-064 83 99, Jesper Lundberg (S) och Staffan Karlsson (L)

Föreningsliv        

Mathias Thorberg (KD) tfn 076-527 82 21/075-242 42 57 och Anna-Lena Andersson (S) tfn 070-219 78 97 

Bibliotek   

Evelina Olsson (S) tfn 073-037 74 41 och Matilda Forsärla (MP) tfn 0739-39 43 87

Övergripande ansvar
Ordförande Kurre Carlson tfn 076-114 67 49

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Storgatan 54
573 82 Tranås
Tfn: 0140-683 39, 683 87

Senast ändrad:  2018-12-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR