Tranås kommun

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningens ansvarsområde:

Översiktlig planering
Detaljplanering
Exploatering och försäljning av mark för bostäder och industri
Småhustomtförsäljning
MBK (Mät, Beräkning och Karta)

Förvaltning och utveckling av kommunal mark
Arkitektur och byggnadskultur
Infrastrukturfrågor
GIS (Geografisk Information System)
Statistik
Byggnadskultur
Kommunal lokalplanering
Förvaltning och utveckling av kommunal äga mark
Markarrende
Köp och försäljning av kommunal mark
Option- och Markanvisning

Namn - E-post

Titel

Telefon

Tom Johannesen

Tillväxtchef

0140-681 65

Susanna Alexandersson

Arkitekt SAR/MSA

0140-681 74

Sofia Johansson

Plan & projektstöd

0140-687 40

Jimmy Karlsson

Utredningssekreterare

0140-681 68

Klara Nilsson

Planarkitekt

0140-681 80

Linus Leion-Welin

Planarkitekt

0140-682 90

Camilla Berg

Mex/Handläggare

0140-688 92

Linda Lorant

Administratör/Handläggare

0140-683 95


Kontakt

Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se

573 82 Tranås

Besöksadress: Stadshuset, våning 3

Fax: 0140-176 50

Senast ändrad:  2020-01-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR