Tranås kommun

Tillväxtavdelningen

Avdelningen ingår i Kommunledningsförvaltningen.

Vi arbetar med samhällutveckling- och planering.

Översiktlig planering
Detaljplanering
Exploatering och försäljning av mark för bostäder och industri
Infrastrukturfrågor
Kartor och geografisk information
Statistik - Befolkning, bostäder och pendling
Kommunal lokalplanering
Förvaltning och utveckling av kommunens mark


Namn - E-post

Titel

Telefon

Tom Johannesen

Tillväxtchef

0140-681 65

Camilla Berg

Mex/Handläggare

0140-688 92

Linda Lorant

Administratör/Handläggare

0140-683 95

Jimmy Karlsson

Översiktsplanerare
0140-683 95

Susanna Alexandersson

Arkitekt SAR/MSA

0140-681 74

Klara Nilsson

Planarkitekt

0140-681 80

Linus Leion-Welin

Planarkitekt

0140-682 90

Carl Carlin

Planarkitekt

0140-681 48 

Sofia Johansson

Lokalstrateg

0140-687 40


Kontakt

Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se

573 82 Tranås

Besöksadress: Stadshuset, våning 3

Telefon: 0140-683 95

Senast ändrad:  2021-03-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR