Tranås kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

I Tranås kommun finns åtta grundskolor, en gymnasieskola, en kulturskola, kommunal vuxenutbildning, elva kommunala förskolor, sju fritidshem, fem fristående förskolor och nio kommunala dagbarnvårdare.


Namn - E-post

Titel

Telefon

Cecilia Axelsson

Förvaltningschef

0140-684 10

Anna Liljegren

Verksamhetscontroller

0140-687 41

Paula Grudemo

Barnomsorgshandläggare

0140-683 26

Louise Widing

Skoladministratör och skolskjutssamordnare

0140-683 44

Helene Olofsson

Verksamhetschef för förskola

0140-681 89

Margit Johansson

Verksamhetschef för grundskola

0140-681 99

Anders Berg

Verksamhetschef för gymnasium och Kulturskola

0140-685 10


Kontakt

Barn- och utbildningskansliet

Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn: 0140-685 51

E-post: barnutbildning@tranas.se

Senast ändrad:  2021-06-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR