Tranås kommun

Marknadsför evenemang på välkomstskyltarna

Vid tre infarter till Tranås tätort finns välkomstskyltar som hälsar trafikanter välkomna till Tranås tätort. Skyltarnas nedre del kan ersättas med en skylt som marknadsför ett evenemang eller en aktivitet. En förening, myndighet eller organisation kan kostnadsfritt boka infartsskyltarna. Arrangören ansvarar själv för framtagning av material, uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Riktlinjer

  • Bokningen omfattar alla tre skyltar. Skyltarna kan inte bokas styckvis.
  • Arrangören kan boka skyltarna tre månader före evenemanget äger rum, men uppsättning får tidigast ske två veckor före datumet för evenemanget.
  • Vid bokning ska arrangören, förutom kontaktuppgifter, även uppge datum då skyltarna kommer att plockas ner. Dock senast tre dagar efter evenemangets slut.
  • Medarbetare på Tranås Direkt följer upp att skyltarna har plockats ner i tid och har även rätt debitera en hyreskostnad med 300 kr/påbörjad försenad vecka.


Kontakt

Servicekontoret Tranås Direkt

Annica Jansson Löfgren
Tfn: 0140-687 90

Senast ändrad:  2018-06-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR