Tranås kommun

Uppmärksamhetsuppvaktning

Kommunen tar gärna emot förslag för att uppmärksamma extraordinära prestationer som personer, föreningar eller organisationer har gjort.

För att prestationer skall bli uppmärksammade och uppvaktade av kommunen skall följande kriterier uppfyllas:

  • Prestationen skall vara utförd under det senaste året.
  • Prestationen ska ha utförts av en person, Tranåsförening eller organisation verksam i Tranås. Personen eller merparten av en grupp skall vara mantalsskriven i Tranås kommun. Kandidaten kan alternativt härstamma från Tranås.
  • Lag eller individuella utövares 1:a, 2:a eller 3:e placering på lägst Svenska Mästerskapsnivå (SM) för seniorer och juniorer (dam eller herr) eller motsvarande prestation.
    OBS! Endast en seniorklass, inga veteranklasser och endast äldsta juniorklassen om en idrott har flera klasser eller annan terminologi. Ej Riks-mästerskap (RM)
  • Vid lagidrotter utgår utmärkelsen till föreningen.

Nominering av kandidater:

Förslag på kandidat/-er skall löpande lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Tranås kommun. Kandidater kan nomineras av en förening, organisation eller privatperson.

Kommunfullmäktiges presidium avgör tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott om uppmärksammande skall ske.

Kontakt

Kultur & Fritid

Carl-Johan Larsson
Nämndsekreterare
Tfn: 0140-683 39

Senast ändrad:  2017-09-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR