Tranås kommun

Studieförbund

I potten för studieorganisationsstöd finns 543 000 kronor att fördela. 54 000 kr av dessa är avsedda för att söka särskilt studiestöd för barn och unga upp till 26 år.
Resterande 489 000 kr fördelar Tranås kommun enligt följande:

Basbidrag fördelas till studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års totala kommunbidrag.

Volymbidrag fördelas till studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års statsbidragsberättigade verksamhet räknat i studietimmar.

Målgruppsbidrag fördelas till studieförbunden utifrån den relativa andelen av föregående års statsbidragsberättigade verksamhet tillsammans med särskilt prioriterade grupper.

Sökande studieförbund skickar in verksamhetsberättelse, revisionsrapport, ekonomisk rapport och kommunsammandrag senast 15 april.

Studieorganisationer kan söka bidrag för att ordna/utveckla nya aktiviteter för barn och unga (upp till 26 år) inom studieförbundets verksamhet.
Kursen ska vara nytänkande och bredda befintligt utbud. Ansökan kan göras fortlöpande under året. Länk för att söka hittar du under relaterade sidor.

Kontakt

Kultur & Fritid

Lena Lager
Kultur- och fritidsassistent
Tfn: 0140-683 87

Senast ändrad:  2019-03-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR