Tranås kommun

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag söks via e-tjänst till höger.

Policykrav 

Tranås kommun inför krav på att föreningar ska ha en drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy från 2014-07-01 för att vara berättigad att söka bidrag.
Se "Riktlinjer för drog- mobbnings- och diskrimineringspolicy" här intill.

Kreativitetsbidrag

Alla ideella föreningar och organisationer kan ur denna pott söka projektbidrag för att ordna/utveckla nya evenemang/aktiviteter. Projektet ska vara nytänkande och bredda befintligt utbud. Se vidare information i Bidragsregler.

Föreningsanslag

Ansökan om föreningsanslag (lokal-, anläggnings- och investeringsbidrag) lämnas till Kultur & Fritid en gång per år den 31 mars för påföljande år.

Aktivitetsbidrag

Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag för perioden 1 juli- 31 december skall lämnas senast 25 februari och för perioden 1 januari - 30 juni senast 25 augusti.

Närvarokort

Närvarokort för redovisning av aktiviteter finns att hämta på Kultur & Fritid eller här intill.

Söka icke kommunala bidrag och projektmedel

Föreningar kan få hjälp med att söka bidrag och projektmedel på: Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret, Leaderkontoret, Smålands Idrottsförbund och Tranås Stadsbibliotek.

Bidrag till Studieorganisationer

Reglerna för studieförbundens årliga bidrag är uppdelat i tre olika bidragskategorier: grundbidrag, volymbidrag och målgruppsrelaterat bidrag. Sista ansökningsdag är den 1 april.

Studieorganistationsstöd för barn och unga (-26 år)  

Studieorganistationer kan söka bidrag för att ordna/utveckla nya aktiviteter för barn och unga (upp till 26 år) inom Studieförbundets verksamhet. Kursen skall vara nytänkande och bredda befintligt utbud. Ansökan kan göras fortlöpande under året.


Senast ändrad:  2018-12-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR