Tranås kommun

Föreningsbidrag

Tranås kommun ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Föreningar kan själva söka föreningsbidrag om de uppfyller de regler som kultur- och fritidsnämnden fastställt, se övergripande bidragsbestämmelser. Tranås kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamhet.


Aktuella bidrag

Följande bidrag går att söka via Tranås kommuns e-tjänst, se länk till höger:

 • Aktivitetsbidrag sista ansökningsdag 25 februari samt 25 augusti
 • Anläggningsbidrag sista ansökningsdag 31 mars
 • Investeringsbidrag sista ansökningsdag 31 mars
 • Lokalbidrag sista ansökningsdag 31 mars
 • Bidrag till handikappföreningar sista ansökningsdag 31 mars
 • Utvecklingsbidrag söks löpande under året
 • Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande söks löpande under året
 • Bidrag till studieförbund sista ansökningsdag 15 april. Länk till bidragsansökan

Föreningsutvecklare

Har ni frågor eller behöver hjälp med er ansökan kontakta föreningsutvecklare Cathrin Elovsson.

Andra parter som ger stöd åt föreningslivet

Förutom kommunens olika bidrag kan ideell föreningar även söka stöd hos följande:

 • RF-SISU Småland
 • Region Jönköpings län
 • Allmänna arvsfonden
 • Statens kulturråd
 • Boverket


Senast ändrad:  2021-03-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR