Tranås kommun

Så här fungerar medborgarförslag

Alla folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige som är skyldig att besluta i ärenden som väcks på det här sättet. Förslaget lämnas till kommunledningskontoret eller skickas med post.

Följande gäller för medborgarförslag:

  • Får bara behandla ett ämne och kan bara behandlas om det gäller frågor som fullmäktige får besluta om.
  • Får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning.
  • Får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden.
  • Skall lämnas skriftligt.
  • Skall vara undertecknat av en eller flera fysiska personer och innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.
  • Kommunfullmäktiges presidie har möjlighet att ändra ett medborgarförslag till en skrivelse.
  • Medborgarförslaget skall vara kommunexpeditionen tillhanda senast kl 12.00 fredagen innan kommunfullmäktige. Skicka in ditt medborgarförslag till Tranås kommun, Kommunexpedition, 573 82 Tranås, lämna i stadshusets reception eller skicka in via vår E-tjänst.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 49
Fax: 0140-176 50

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR