Nationellt program

Det fyraåriga programmet för Administration, handel och varuhantering är ett nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan, för dig som tidigare gått anpassad grundskola.

Som elev på programmet får du möjligheten att utvecklas inom försäljning, inköp och hantering av varor – samtidigt som du får träna dig i att arbeta med andra och möta människor med god service.

Arbetsmiljöfrågor är en viktig del av utbildningen, för att skapa ett säkerhetstänk hos dig som elev som är viktigt att ha med sig ut i arbetslivet. Hos oss är den teoretiska och praktiska utbildningen integrerad samtidigt som undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar.

Vårt största fokus är att du som elev utvecklas och stärker din självkänsla. Målet efter studietiden hos oss är att du får ett arbete eller deltar i någon annan intressant verksamhet, och att du fått en personlig stabil grund för framtiden.  

Under dina fyra år på programmet kommer du ha APL (arbetsplatsförlagt lärande). I början kan det innebära att du får arbetsuppgifter på skolan, men så småningom får du APL på företag inom kommunen, till exempel i en butik. Ofta får du prova på flera olika arbetsplatser under din utbildning. Skulle du behöva ha hjälp från personal från skolan under din APL så finns den möjligheten.

På din APL-plats ingår delar av yrkeskurserna, där du utövar dem i praktiken.  

Det fyraåriga Nationella programmet är en praktisk utbildning. Därför har vi en tjänst inom programmet som vi kallar för Fikaservice. Där får du vara med och ta emot beställningar, producera, leverera och slutligen fakturera. Ibland levererar vi till mindre möten och konferenser, men det händer också att vi tar emot stora beställningar till föreläsningar eller större möten. 

På programmet AHV får du under alla fyra år vara med och driva ett UF-företag. UF står för Ung företagsamhet och flera av våra övriga program på skolan är också anslutna till detta. Genom arbetet jobbar du bland annat med marknadsföring, tillverkning, försäljning, kundbemötande, ekonomi och får vara med att både starta upp och avsluta ett företag – du får med andra ord testa på att vara företagare på riktigt. Vi har ett nära samarbete med UF-kontoret i Jönköping, som kommer ut och inspirerar oss med jämna mellanrum.  

Under de senaste åren har vi drivit UF-företaget Fyra Årstider UF, där vi har tillverkat och sålt saker som har passat säsongerna. Flera gånger har vi deltagit på den stora UF-mässan för regionen och vi har kontakt med andra skolor som jobbar med UF.  

Läs mer om Ung Företagsamhet på Holavedsgymnasiet här.

Anpassad gymnasieskolas gemensamma ämnen 900p

Engelska 1, 100p
Estetisk verksamhet, 100p
Historia 1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1, 100p
Naturkunskap 1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 500p

Administration 1, 100p
Handel 1, 100p
Inköp och logistik, 100p
Service och bemötande 1, 100p
Information och kommunikation 1, 100p

Programfördjupning, 800p

Programfördjupningen ger dig en möjlighet att få en fördjupning inom programmets karaktär. Vi informerar dig om vilka kurser som kan ingå.

Individuellt val, 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig.

Anpassat gymnasiearbete, 100p

Anpassat gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Individuellt alternativ

Inom den 4-åriga Nationella programmet finns det flera olika inriktningar. Är du intressererad av någon annan inriktning än Administration, handel och varuhantering? I så fall är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Programansvarig

Lena Bengtsson
E-post: lena.bengtsson@tranas.se
Telefon: 0140-685 67 alt. 070-512 23 06

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: