Individuellt program

Den anpassade gymnasieskolans inviduella program är ett fyraårigt program som anpassas individuellt efter varje elevs behov och förutsättningar.

I en trygg studiemiljö får eleven en god grund inför vuxenlivet. Vi ger eleven möjligheter till personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi förbereder eleven för en meningsfull sysselsättning, aktiv fritid och ökad självständighet inom det egna boendet.

Fyll på med innehåll.

Utifrån elevens önskemål och förutsättningar får eleven möjlighet att göra praktik inom olika branscher, både inom privata företag och inom kommunal verksamhet.

Eleven får en individuell studieplan upprättad och får med sig ett omdöme vid avslutad skolgång. Genom att vi arbetar med en liten undervisningsgrupp är närheten till dig och de andra eleverna stor.

Estetisk verksamhet

Hem- och konsumentkunskap

Natur och miljö

Språk och kommunikation

Individ och samhälle

Idrott och hälsa

De sex ämnesområdena på det Individuella programmet betygsätts inte.

Kontakt

Programansvarig & studie- och yrkesvägledare

Christina Hallström
E-post: christina.hallstrom@tranas.se
Telefon: 073-10 97 314

Senast publicerad: