Tranås kommun

"Heliga kor kan få offras för ett fossilfritt samhälle"

De styrande politikerna i Tranås gör ingen hemlighet av att de välkomnar en ny höghastighetsjärnväg. ”Det säkrar jobben” och ”vi blir uppkopplade mot omvärlden” är vanliga argument, men hur påverkas miljön? Kew Nordqvist (MP) sitter är ersättare i Kommunstyrelsen samt i Region Jönköpings nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

En bro har minimal påverkan på sjön

Ett ingrepp i sjön Sommen, exempelvis ett brobygge, behöver inte påverka sjön eller fisken negativt. Det hävdar fiskerivårdskonsulten Anders Eidborn på Länsstyrelsen i Jönköping.

Tranås lämnar synpunkter på Trafikverkets ÅVS

Tranås kommun har skickat in synpunkter på den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket presenterade i februari tidigare i år.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranaskommun@tranas.seCookiesPuL